Archive

The Future Workplace: The Old Normal

HRM

As of writing this article, many western countries are gradually easing lockdown measures created to function as a cushion ...

Obveščenost iskalca zaposlitve o zaposlitvenem razpisu

HRM

Pri projektu CV-vizitka bom predstavil, kako bi lahko optimizirali komunikacijo in sledljivost pri neposrednem iskanju ...

The Emergence of Corporate Tribes

HRM

Recently I came across a LinkedIn post from a manager asking followers, why some employees regularly change job positions ...

Sledljivost spletnih anket

Blog

Anketni vprašalnik je razširjena kvantitativna metoda zbiranja podatkov, ki jo uporabljajo bodisi podjetja za merjenje ...

CV Vizitka

HRM

Večina novih zasebnih delovnih mest na trgu dela ni objavljena v širši javnosti. Iskalci zaposlitve jih iščejo na različne ...