Obveščenost iskalca zaposlitve o zaposlitvenem razpisu

Povprečen čas odgovorov delodajalcev o zaključku zaposlitvenega razpisa

Pri projektu CV-vizitka bom predstavil, kako bi lahko optimizirali komunikacijo in sledljivost pri neposrednem iskanju zaposlitve. Tokrat se bom osredotočil na pereč problem obveščenosti iskalca zaposlitve o statusu njegove zaposlitveni vloge. V prej omenjenem projektu se v raziskavi anketiranci strinjajo, da je obveščenost o statusu prijav slaba (ocena  3,46 od 5). Takšno stanje slabo vpliva na motivacijo iskalca zaposlitve (kvaliteta in frekvenca iskanja zaposlitve) in povečuje splošno porabo njegove energije. Spodaj bom zato predstavil povprečni čas zaključkov zaposlitvenih razpisov s končnim sporočilom delodajalca iskalcu zaposlitve, ki prakticira neposredno iskanje zaposlitve, v slovenskem prostoru. Zanima nas torej vidik iskalca zaposlitve.

Iz spodnjega grafa vidimo, da je čas odgovora o zaključku zaposlitvenega razpisa zelo različen med slovenskimi podjetji. Maksimalni čas za odgovor je bil 91 dni, minimalni 4 dnevi. Povprečni čas za odgovor je 35 dni (SD: 22,15). Mediana je 30,5 dni (SD: 3,3). Polovico vseh odgovorov (50 %) so dobili iskalci zaposlitve po mesecu dni. Rezultat se ujema z ocenami kadrovskih rekrutorjev, s katerimi sem govoril pretekla leta. Gre za prakso, ki odstopa od priporočenih dobrih praks in izvajanja v tujini. Kadroviki naj bi namreč sledili ustaljeni selekciji in izboru, ki ob povprečnem številu prijav običajno traja teden dni. Vzemimo Portugalsko, kjer je 42,86 % odgovorov poslanih v roku enega tedna, 33,33 % od 1 tedna do 4 tedne in 23,81 % kasneje od meseca dni. Odgovor v mesecu dni je prejelo 76,19 % iskalcev zaposlitve (Brandão, Silva, & dos Santos, 2018).

Poglejmo si frekvenčno porazdelitev. Najvišja frekvenca odgovorov je v razredu od (in vključno) 10 dni do 20 dni. Nekatera podjetja torej stremijo k učinkovitem kadrovskem postopku, vendar je kot celota daleč od tega. Zato distribucija ni normalno porazdeljena, saj iz histograma vidimo, da gre za pozitivno ukrivljeno krivuljo (Positive skew: 0,738).

Vprašamo se, kako je z (ne)odgovori delodajalcev pri zaposlitvenih razpisih. 44,90 % vseh poslanih vlog (n: 98) je dobilo odgovore o zaključku zaposlitvenega razpisa. To pomeni, da ima preostalih 55,1 % delodajalcev še vedno odprt zaposlitveni razpis ali pa ne izpolnjuje naših zakonskih določil iz področja delovne zakonodaje. Poraja se tudi tretja razlaga, in sicer, da so nekateri zaposlitveni razpisi fiktivni. Kot že rečeno to obremenjuje iskalca zaposlitve, jih pušča v negotovem položaju, ker si morda želijo prav to zaposlitev in druge (morda pozitivne odgovore) puščajo odprte.

V raziskavi je sodelovala anonimna oseba s srednješolsko izobrazbo, ki je bila v času raziskave brezposelna manj kot leto in je ustrezala definiciji Zavoda za zaposlovanje RS kot aktivni iskalec zaposlitve. Prijave so bile poslane na različne zaposlitvene razpise objavljene na Internetu v storitveni panogi tako v javnem kot zasebnem sektorju. Čas prijave je merjen od roka za prijave na razpisano delovno mesto do zaključka delovnega razpisa (poslano sporočilo delodajalca). Raziskava je potekala od marca 2017 do aprila 2018. V tem času je bila gospodarska rast RS pozitivna, brezposelnost je padala.

HR projekti