Sledljivost spletnih anket

Kako vzpostaviti sledljivost pri spletnih anketah

Anketni vprašalnik je razširjena kvantitativna metoda zbiranja podatkov, ki jo uporabljajo bodisi podjetja za merjenje ...